لوگو کانون وکلای دادگستری
Search
Close this search box.

پرسش و پاسخ

 • در دعاوی حقوقی تنظیم دادخواست ضروری است؟

  بله، با اینکه در دعاوی کیفری می توان بر روی هر برگه ای شکایت را تنظیم نمود، در مورد دعاوی حقوقی درخواست رسیدگی الزاما با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد.

 • منظور از استشهادیه چیست؟

  استشهادیه سندی کتبی می‌باشد که شخصی که شاهد ماجرا می‌باشد گزارش‌های خود را ثبت می‌کند و برای درست بودن صحبت‌های خود و تضمین اعتبار آن را امضا می‌کند. شهادت شاهدان با استشهاد برابر نیست و زمانی که شاهد از حضور در دادگاه امتناع ورزیده و یا تعداد شاهدان برای حضور در دادگاه زیاد باشد از استشهادیه استفاده می‌شود.

 • اگر محل اقامت خوانده معلوم نباشد چکار باید کرد ؟

  اگر خوانده مجهول المکان باید باید مراحلی همچون آگهی در روزنامه کثیر الانتشار طی شود. در این آگهی باید وقت رسیدگی به خواننده اعلام شود که بعد از آن رای غیابی صادر می‌شود.

 • مفهوم پیوست یا ضمائم دادخواست چیست ؟

  ضمایم یا پیوست های دادخواست به اسناد و مدارکی گفته می شود که در انتهای دادخواست اضافه می شوند و همراه با برگه دادخواست به مرجع رسیدگی کننده تحویل داده می شود.